ตารางคอร์สปฎิบัติธรรมกรรมฐาน ปี 2561 มีดังนี้

ครั้งที่                    วันที่                                    จำนวนวัน
1              18 – 21 มกราคม 2561                        4 วัน

2              1 มีนาคม 2561                       ( พิธีเททองหล่อพระ)

3              4 เมษายน – 8 เมษายน 2561             5 วัน

4              26 – 30 พฤษภาคม 2561                   5 วัน

5               23 – 27 มิถุนายน 2561                       5 วัน