ธ กรุงไทย แจงชัดแล้ว เรื่องนโยบายส่งSMS ให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงิน 5000