พระอาจารย์ใหญ่

พระอาจารย์ใหญ่มีฉายาว่า อาจิณณะ แต่ชาวเมียนมาร์มักเรียกท่านว่า พะอ๊อก ตอยะ สยาดอ ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน และพระอาจารย์ใหญ่ที่วัดพะอ๊อก ตอยะ (คำว่าสยาดอเป็นภาษาเมียนมาร์ หมายถึงพระอาจารย์โดยเรียกด้วยความเคารพ)

พระอาจารย์เรวตะ

พระอาจารย์เรวตะถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ เมืองหมอละเหมียง รัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ ท่านเป็นบุตรชายคนที่ ๘ ของคุณพ่อสาธ (ทวี บุญพิทักษ์ชาวอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน) และคุณแม่เมียะ จิ่ง (ชาวเมืองหมอละเหมียง รัฐมอญ)