บัตรคนจน#บัตรประชาชน#เงินช่วยเหลือชาวนา #บัตรคนจน#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #ข่าวคนจน #ข่าวเกษตร #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ …